Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Chả lụa (500gr)

135.000đ
Chi tiết
Chả lụa ngon là nhờ nước mắm tự muối của Xổm em kết hợp với vị tươi ngon của ủn ỉn