Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả
2. Điều kiện đổi trả
3. Thời gian áp dụng đổi trả
4. Chi phí đổi trả

QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

a. Nguyên tắc hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

b. Phương thức hoàn tiền
c. Thời gian xử lý

Cửa hàng sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới khách hàng trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi cửa hàng nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục (2), cửa hàng sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau: