Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
Nội dung đang được cập nhật