Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng

Tiếp tục mua sắm