Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
Hoặc đăng nhập bằng