Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Tôm đất Cà Mau (200gr)

62.000đ
Chi tiết
Tôm được đánh bắt từ rừng sinh thái Cà Mau. Tôm chỉ có khi con nước lên là ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, được cấp đông tại nguồn và đưa về chợ