Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Xương ống ít thịt (500gr)

60.000đ
Chi tiết
Xương ống ít thịt