Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ba rọi bê thái mỏng - kèm mắm gừng (500gr)

158.000đ
Chi tiết
Ba rọi bê thái mỏng