Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ba rọi rút xương thái mỏng (500gr)

134.000đ
Chi tiết
Ba rọi rút xương thái mỏng