Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ba rọi thái mỏng ướp nướng (500gr)

165.000đ
Chi tiết
Ba rọi thái mỏng ướp nướng