Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bánh bột lọc Huế (20 bánh)

70.000đ
Chi tiết
Bánh bột lọc Huế