Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bắp lõi rùa thái mỏng (500gr)

147.500đ
Chi tiết
Bắp lõi rùa thái mỏng