Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bắp nếp trắng tím (kg)

40.000đ
Chi tiết
Tầm 3 trái/kg