Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bầu (100gr)

5.500đ
Chi tiết
Tầm 500gr-1kg/quả