Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bê cuộn (kg)

290.000đ
Chi tiết
Bò tơ thui vàng da rồi bó lạt.