Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bí đao (100gr)

6.000đ
Chi tiết
1 trái tầm 1kg