Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bí đỏ (100gr)

5.000đ
Chi tiết
Bí đỏ