Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bò cuốn lá lốt (500gr)

195.000đ
Chi tiết
Bò cuốn lá lốt - Cuốn sẵn