Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bò kho ướp sẵn (500gr)

168.000đ
Chi tiết
Bò kho ướp sẵn