Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bò phile mềm (500gr)

197.500đ
Chi tiết
Bò phile mềm