Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Bún khô (500gr)

45.000đ
Chi tiết
500gr