Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Cá chim trắng (kg)

280.000đ
Chi tiết
Cá chim trắng (1 con tầm 400gr - 900gr)