Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Cá mú trân châu (kg)

290.000đ
Chi tiết
Cá mú trân châu tầm 1.2kg/con