Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Chả huế (5 cây)

68.000đ
Chi tiết
Chả huế