Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Chả mực giã tay (250gr)

149.500đ
Chi tiết
Chả mực giã tay