Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Chân giò khoanh (500gr)

107.500đ
Chi tiết
Chân giò khoanh