Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Combo hoành thánh tôm thịt (Phần)

345.000đ
Chi tiết
Gồm

1. Xương ống ít thit : 700gr
2. Hoành thánh: 250gr
3. Xà lách: 100gr, giá 200gr
4. Nhân tôm thịt : 250gr
5. Sate: 1 gói, tóp mỡ: 1 góI
6. 1 gia vị nam vang