Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Cốt lết liền da (500g)

132.500đ
Chi tiết
Cốt lết liền da