Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Cua xay (500gr)

82.000đ
Chi tiết
500gr cua sống, làm sạch xay được 350gr cua cô đặc và 1 ít gạch cua