Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Đậu hủ (500gr)

25.000đ
Chi tiết
1 hộp gồm 3 miếng tầm 450gr