Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Dồi huyết (100gr)

26.000đ
Chi tiết
Dồi huyết