Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Don lột thịt (250gr)

95.000đ
Chi tiết
Don lột thịt