Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Đùi bò beefsteak để nguyên (500gr)

172.500đ
Chi tiết
Có thể làm lúc lắc, beefsteak, hay xay hoặc xào