Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Đùi bò beefsteak thái mỏng (500gr)

172.500đ
Chi tiết
Đùi bò beefsteak thái mỏng