Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ếch thiên nhiên (300gr)

112.000đ
Chi tiết
Ếch thiên nhiên, 500gr ếch làm sạch còn tầm 300gr