Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Gà ác (Con)

82.000đ
Chi tiết
Gà ác