Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Gân trong (500gr)

140.000đ
Chi tiết
Gản trong