Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Giá đỗ (100gr)

8.000đ
Chi tiết
Giá đỗ