Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Hến sông (250gr)

57.000đ
Chi tiết
Hến sông