Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Hoành thánh lá (250gr)

30.000đ
Chi tiết
Hoành thánh lá