Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Khô cá đù 1 nắng (500gr)

147.500đ
Chi tiết
Khô cá đù 1 nắng