Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Khô cá dứa đóng gói (250gr)

150.000đ
Chi tiết
Khô cá dứa đóng gói 250gr