Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Khổ qua (500gr)

30.000đ
Chi tiết
Khổ qua