Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Khoai lang lệ cần (kg)

50.000đ
Chi tiết
Khoai lang lệ cần