Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Lạp xưởng (500gr)

155.000đ
Chi tiết
Lạp xưởng