Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Lóc sông (500gr)

97.000đ
Chi tiết
Cá lóc là loại cá hiền, thịt chắc không bở và không bị tanh, 1 con tầm 500gr