Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Lóc sông ướp kho (500gr)

110.000đ
Chi tiết
Lóc sông ướp kho