Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Lõi rùa (500gr)

188.000đ
Chi tiết
tầm 200gr/lõi. 1 gói 500gr tầm 2-3 cái