Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Măng nứa tươi (500gr)

45.000đ
Chi tiết
Măng nứa tươi