Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Mì quảng (500gr)

25.000đ
Chi tiết
Mì quảng